Share your experience

Je hebt dit jaar een conversatiecursus met succes afgerond bij talkingENGLISH. We hopen dat je met meer vertrouwen Engels spreekt!
We zouden het waarderen als je jouw ervaring met talkingENGLISH deelt op de website van Springest.
Springest is een platform waar de bezoeker alles vindt met betrekking tot leren naast het werk. Denk aan: trainingen, cursussen, opleidingen, coaches en dergelijk.
Voor talkingENGLISH is dit een een waardevolle website om goed vindbaar te zijn. Vandaar ook het verzoek om jouw ervaring te delen om ons te helpen de zichtbaarheid van talkingENGLISH te vergroten.

Prijzen
Uiteraard bedanken wij je graag voor het delen van je ervaring. De volgende give-away stellen wij ter beschikking voor deze actie:

Onder alle gedeelde ervaringen door talkingENGLISH cursisten op Springest in 2019 verloot talkingENGLISH 1 x een gratis vervolgconversatiecursus bij talkingENGLISH!

Iedereen die de moeite heeft genomen om een ervaring te delen ontvangt sowieso een kleinigheidje als verrassing.

De actie loopt van 12 oktober tot en met 1 december 2019.

 Actievoorwaarden
 • Win- en reviewacties worden uitgeschreven door talkingENGLISH gevestigd te Zwolle. Op win- en reviewacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing;
 • Deelname aan acties is op vrijwillige basis. Zodra er een ervaring (review) is gedeeld op de website Springest maakt u kans om te winnen;
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie;
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie;
 • Alleen met een cerficaat van afronding (completion of participation) van één van de conversatiecursssen van het cursusseizoen 2019 kunt u meedoen aan deze actie;
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • talkingENGLISH kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • De gratis cursus dient binnen een jaar na uitgifte te zijn verzilverd bij talkingENGLISH;
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen;
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • De gratis cursus is niet overdraagbaar aan een ander persoon dan de winnaar;
 • Bij vragen kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met talkingENGLISH.