est. 2009

we are hiring

It’s all about communication.

zwartelijn1-w1000
web

Corona update


9.6.21
Na een voorjaar met beperkingen, wordt vanuit de overheid nu vooral gesproken over versoepelingen en terugkeer naar de basisregels. Dit is natuurlijk goed niejes! Ook vanuit de locaties (buurtcentra) waar we onze cursussen houden krijgen we positieve signalen dat er weer cursussen op locatie mogelijk zijn. Inmiddels hebben we onze planning voor het najaar gereed en kunt u zich inschrijven voor een groepscursus Engels conversatie. Wij zien er naar uit om u te verwelkomen!

-------------------------------

30.3.21
Vanwege de onzekerheid over lockdown en avondklok hebben we helaas moeten besluiten om de voorjaarscursussen te annuleren.
Cursisten hebben de mogelijkheid om de aanmelding om te zetten naar de online variant van de cursussen. Wie dit eerst wil proberen kan vrijblijvend een proefles meedoen.

-------------------------------


23.3.21
Lockdown en avondklok zijn verlengd tot 21 april. Avondklok gaat vanaf 31 maart een uur later in (22.00 uur). Op 13 april is een volgende persconferentie gepland.

-------------------------------
 

9.3.21
De avondklok is verlengd tot 30 maart. Vanaf deze datum komen er wellicht versoepelingen. Een en ander heeft tot gevolg dat we deze maand nog niet kunnen starten met de cursussen en we nog eens de start moeten uitstellen naar medio april.
Vanaf eind maart is er natuurlijk wel de mogelijkheid om met online (conversatie)cursussen te starten en het ontwikkelen van je Engelse communicatie skills niet langer uit te stellen. We zullen iedereen die zich heeft opgegeven voor een cursus deze week informeren over het uitstel.

-------------------------------

24.2.21
De avondklok eindigt mogelijk op 15 maart. Dit is goed niejes voor onze avondcursussen die vanaf 22 maart gepland staan. We wachten in dat verband af of de nu ingezette versoepelingen verder doorgezet worden. Meer niejes hierover op de persconferentie van 9 maart a.s.

-------------------------------

9.2.21
Ook de avondklok is verlengd tot 2 maart.
Indien op die datum inderdaad de lockdown / avondklok eindigt dan is het weer mogelijk om cursussen op een fysieke locatie te geven; net zoals dat mogelijk was voorafgaand aan de huidige lockdown.

Gezien de ervaringen blijft het echter onzeker of de lockdown op 2 maart ook echt beëindigd wordt of wederom verlengd. Om het zekere voor het onzekere te nemen hebben we daarom besloten om een veilige marge te nemen en de start van alle cursussen naar de week van 22 maart te verplaatsen, met het begin van de lente. We kijken er naar uit!

-------------------------------

3.2.21
De lockdown is met 3 weken verlengd tot 2 maart. A.s. vrijdag wordt beslist of ook de avondklok wordt verlengd.

-------------------------------

13.1.21
De lockdown is verlengd tot 9 februari 2020.
Dit heeft geen gevolgen voor de start van ons nieje cursusseizoen eind februari / begin maart. Onze docenten hebben er zin in om het weer op te pakken zoals voor de lockdown van 15 december!
De cursisten die, als gevolg van de lockdown, de lopende cursus niet hebben kunnen afronden informeren we deze week hoe we de laatste les(sen) invullen. Dat zal deels online zijn of op de fysieke locatie dirct na afloop van de lockdown.

-------------------------------

14.12.20
Vanaf dinsdag 15 december is een volledige lockdown afgekondigd tot 20 januari 2021. Dat wil zeggen dat vandaag 14 december voorlopig de laatste lessen zijn. Alle cursisten die in de periode 15 december 2020 tot 20 januari 2021 nog lessen hebben zijn inmiddels geinformeerd. Indien mogelijk zullen we de vervallen lessen direct aansluitend op de lockdown inplannen. U ontvangt hierover begin januari nader bericht.

-------------------------------

18.11.20
Positief niejes! De tijdelijke maatregelen van afgelopen twee weken worden, zoals verwacht, niet verlengd. Dat wil zeggen dat vanaf donderdag 19 november wijk- en buurtcentra weer open mogen. Cursussen op deze locaties kunnen dus hervat worden. Alle cursisten worden hierover geinformeerd.

-------------------------------

5.11.20
Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft de overheid enkele verzwarende maatregelen aangekondigd, o.a. het sluiten van wijk-en buurtcentra voor de aankomende twee weken. Daar waar onze cursussen op deze locaties worden georganiseerd, worden deze daarom met twee weken gepauzeerd. We hopen over twee weken de lessen weer op locatie te hervatten. We zijn hierin afhankelijk van de ontwikkelingen en de besluitvorming van het kabinet. Alle cursisten hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. Ook over de toekomstige ontwikkelingen zullen alle betrokkenen worden geïnformeerd en zal ook deze pagina worden bijgewerkt.

-------------------------------

14.10.20
In de persconferentie van gisteren zijn enkele niejee maatregelen meegedeeld. Deze hebben vooral gevolgen voor horeca en sport. De maatregelen die al golden voor onze cursussen blijven van kracht, maar er zijn dus geen niejee maatregelen nodig geacht.
Cursussen door onderwijs/trainingsinstellingen maakten overigens al deel uit van de uitzonderingen op de regels die voor binnen gelden.

-------------------------------

29.9.2020
De overheid heeft per vandaag enkele niejee maatregelen aangekondigd. O.a. het aantal mensen dat bij elkaar komt wordt (binnen) ingeperkt tot maximaal 30. Voor cursussen heeft dit geen gevolgen; onze groepen zijn kleinschalig en social distancing is op de cursuslocaties daardoor goed in acht te nemen. We horen van onze cursisten slechts positieve geluiden over de wijze waarop wij in samenwerking met locatie en trainers de cursussen organiseren.

-------------------------------

23.7.2020
Op dit moment gaan wij er vanuit dat de cursussen dit najaar gewoon op locatie zullen starten. We volgen hierin de adviezen van het RIVM wat betreft afstand en hygiene om de cursussen op een veilige manier te laten plaatsvinden.

Het is mogelijk dat er dit najaar door de overheid opnieje maatregelen getroffen worden waardoor wijkcentra sluiten of groepsvorming niet toegestaan is. In die situatie is het volgen van de cursus op locatie helaas niet mogelijk.

Wij hebben ons als organisatie hierop voorbereid en kunnen garanderen dat de lessen online verder vervolg krijgen zodat je cursus niet onderbroken hoeft te worden. Mocht blijken dat de bijeenkomsten niet langer kunnen plaatsvinden op locatie dan zullen les online plaatsvinden via het videobelprogramma Zoom. De online lessen worden georganiseerd op hetzelfde lesmoment en met je eigen docent en lesgroep. U gaat gewoon verder waar u gebleven was. Zo hoeft niemand iets van de cursus te missen. Uiteraard helpen wij u bij deze overgang.

Mocht u bezwaar hebben op het volgen van online lessen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen dan samen met u kijken naar een passende oplossing.

-------------------------------

6.5.2020
De overheid heeft versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Voor talkingENGLISH betekent dit het volgende:

  • De privélessen kunnen desgewenst weer in persoon worden voortgezet, mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd;
  • De Cambridge Examens gaan in juni weer van start. De inschrijvingen staan open;
  • Bij voldoende deelname kunnen de gepland Crash Courses van start. De anderhalve meter afstand blijft gewaarborgd;
  • Ook de conversatiecursussen kunnen naar verwachting in september weer van start. Ook hier handhaven wij de anderhalve meter afstand;
  • De huidige online IELTS/Cambridge en conversatiecursussen worden overigens online voortgezet.

Zoals premier Rutte heeft benadrukt zijn de versoepelingen afhankelijk van het verloop van de verspreiding van het coronavirus. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen najelettend in de gaten houden en communiceren eventuele belangrijke informatie via deze pagina. Bij specifieke vragen kunt u contact met ons opnemen.

-------------------------------

22.4.2020
De maatregelen zijn verlengd tot 20 mei.

-------------------------------

31.3.2020
Bijeenkomsten blijven verboden tot 28 april.
Doordat de cursuslocaties in ieder geval tot 1 juni gesloten blijven, zijn er dit voorjaar geen mogelijkheden meer om de cursussen op locatie te houden. We bieden onze cursisten aan om hun aanmelding om te zetten in een online cursus (weer beginnend bij les 1), door te schuiven naar het najaar (ook weer met les 1 starten) of te annuleren.

-------------------------------

25.3.2020
De overheid heeft specifiek voor evenementen besloten dat deze tot 1 juni worden verboden. Onze cursussen en trainingen vallen hier niet onder, en dus geldt hiervoor nog de huidige datum van 6 april.
Overigens zijn wij achter de schermen hard aan het werk om voorbereid te zijn op alle scenarios na 6 april.

-------------------------------

16.3.2020
We zijn druk bezig om voor onze cursisten online interactieve lessen op te zetten onder leiding van een docent. Deze (kostenloze) service is ter overbrugging van de uitgestelde lessen. In de loop van deze week volgt meer informatie.

-------------------------------

16.3.2020
Het kantoor van talkingENGLISH is vanaf vandaag gesloten; het team werkt vanuit huis. We zijn hier als organisatie volledig op ingericht, en verwachten geen vertraging in de administratieve processen, correspondentie en beantwoording van de telefoon.

-------------------------------

15.3.2020
Gezien de recente ontwikkelingen zullen we onze cursussen voorlopig tot 6 april uitstellen, conform de adviezen van de overheid / RIVM. Alle cursisten ontvangen op maandag 16 maart hierover een individueel bericht.

-------------------------------

13.3.2020
Afgelopen weken is gebleken dat het coronavirus in Nederland zich verspreid. Als talkingENGLISH blijven we hierin dagelijks de ontwikkelingen rondom de verspreiding en adviezen van het RIVM volgen. Het laatste advies van het RIVM is om geen handen meer te schudden. Deze maatregelen volgen wij ook binnen onze cursussen en trainingen.

Het RIVM geeft aan dat het vooralsnog niet nodig is om kleinschalige cursussen/trainingen (tijdelijk) af te lasten. Dit betekent dat op dit moment de cursussen gewoon door gaan. Cursisten en/of docenten die in een gebied zijn geweest waar het virus heerst en verkoudheidsverschijnselen vertonen, moeten thuis goed uitzieken. Bij koorts dient contact te worden opgenomen met de huisarts, zo luidt het advies. Wij vragen u met klem dit advies ter harte te nemen en bij eventuele twijfel omtrent je gezondheid even niet mee te doen aan de cursus.

Het is van belang om de hygienevoorschriften goed in acht te nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Deze voorschriften zijn:

- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes;
- Geen handen schudden.

Mocht onverhoopt het virus opduiken onder onze cursisten en/of trainers, dan stellen wij u onmiddellijk op de hoogte van de laatste stand van zaken. Mocht er vanuit de cursuslocaties andere beslissingen genomen worden dan laten wij het u zo spoedig mogelijk weten. Wij houden de ontwikkelingen najegezet in de gaten. Indien de ontwikkelingen van invloed zijn op de cursussen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Door de overheidsmaatregelen zijn we genoodzaakt om in te spelen op niejee situaties. Als kleine slagvaardige onderneming slagen we er gelukkig in om dat telkens snel en adequaat te doen. We waarderen het zeer dat onze cursisten begrip hebben dat bijvoorbeeld lessen, die op op een fysieke locatie gestart zijn, online voortgezet worden in verband met de ons opgelegde beperkingen.

We vragen u dus bij het inschrijven voor cursussen op een fysieke locatie er rekening mee te houden dat er een moment kan komen, dat we (tijdelijk) over moeten schakelen naar een online omgeving. Overigens voor de meeste cursisten een mooie en niejee ervaring.

Van belang voor u om te weten is dat wij, als taalinstituut en examencentrum, vallen onder de uitzonderingen op de regels voor binnenruimten. Buiten de lockdown hoeven we dus geen cursussen uit te stellen of te verschuiven en kunnen deze gewoon doorgaan! Voorwaarde is natuurlijk dat we de gebruikelijke protocollen volgen. Op al onze leslocaties kunnen we voldoen aan de richtlijnen (o.a. aangepaste groepsgrootte indien nodig, vaste zitplaatsen, ventilatie, geen toegang bij griepverschijnselen, etc.). Verder blijven we vanzelfsprekend altijd afhankelijk van externe factoren, zoals leslocaties waar geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden.

Op deze pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen als gevolg van overheidsmaatregelen.

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden
consumenten

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden
zakelijke afnemers

privacy statement