est. 2009

It’s all about communication.

zwartelijn1-w1000
web

Klachtenregeling

Heb je een klacht?

Bij talkingENGLISH stellen wij je belangen centraal. Het kan echter gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht hebt. TalkingENGLISH ziet iedere klacht als een kans om de dienstverlening te verbeteren.

Hoe dien je een klacht in?

 • Zend een email naar de directeur van talkingENGLISH, de heer F. Adema, info@talkingenglish.nl
 • Beschrijf zo precies mogelijk wat er is gebeurd en waarover je niet tevreden bent.
 • Geef aan wat volgens jou de beste oplossing is.
 • Vermeld je adresgegevens en telefoonnummer.

Wat kunt u van talkigENGLISH verwachten?

 • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Klachten worden geregistreerd en vastgelegd in een dossier.
 • Nadat je een klacht hebt ingediend, ontvang je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 15 werkdagen ontvang je van ons een inhoudelijke reactie.
 • talkingENGLISH streeft erna om uitsluitsel te geven over de klacht binnen 3 maanden.
 • Indien we samen niet tot een oplossing kunnen komen, zullen we de zaak overdragen aan de Geschillencommissie (als lid van de NRTO zijn we aangesloten bij deze instantie). Er zal vervolgens worden gezocht naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Wanneer dit niet lukt zullen we de zaak laten voorkomen bij de rechter. De oplossing die wordt aangedragen door de Geschillencommissie zal voor talkingENGLISH bindend zijn; eventuele consequenties worden zo snel mogelijk na de uitspraak behandeld.
 • De klacht en de werkwijze waarop deze is behandeld zal twee jaar bewaard blijven. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de documenten vernietigd.
algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden
consumenten

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden
zakelijke afnemers

privacy statement