est. 2009

schrijf nu in voor een cursus Engels
web

Cursussen per taalniveau

A0

Ik ben nog niet goed in staat om de taal toe te passen. Ik begrijp mensen niet die Engels praten. Ik ken wel wat Engelse woorden, maar kan geen zinnen maken.

A1_1

Interactie:
Ik kan op een simpele manier communiceren, waarbij de ander soms zinnen moet herhalen of op een andere manier zeggen.
Ik begrijp mensen die langzaam spreken en ik kan, soms met hulp korte zinnen formuleren.
Ik kan simpele vragen stellen over onderwerpen die binnen mijn belevingswereld passen en deze beantwoorden.

Spreekvaardigheid:
Ik kan simpele zinnen formuleren en beschrijven waar ik woon en de mensen die ik ken beschrijven.

A2_1

Interactie:
Ik kan simpele en routinematige taken communiceren waarin een simpele en directe uitwisseling van informatie plaatsvindt, wat gaat over bekende onderwerpen en activiteiten.
Ik kan korte sociale interacties aan, maar heb onvoldoende begrip/vaardigheid om zelfstandig een gesprek gaande te houden.

Spreekvaardigheid:
Ik kan een aantal korte zinnetjes en zinnen gebruiken om in simpele woorden mijn familie en vrienden, levensomstandigheden, opleiding, achtergrond en huidige werk te omschrijven.

B1_1

Ik kan standaardteksten die over vertrouwde zaken gaan begrijpen.
Ik kan mezelf redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen.
Ik kan gebeurtenissen en verwachtingen beschrijven.
Ik kan kort redeneren, mening geven en plannen.

B2_1

Ik kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen.
Ik kan zonder veel inspanning spontaan communiceren met moedertaalsprekers.
Ik kan een persoonlijke mening uiteenzetten.

C1_1

Ik kan een gecompliceerde teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen.
Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken.
Ik kan een goed gestructureerde tekst over complexe onderwerpen produceren.

C2_1

Ik kan vrijwel alles wat ik hoor of lees gemakkelijk begrijpen.
Ik kan mezelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken.

 

niveau spreekvaardigheid  >

ERK (Eur. referentiekader talen) 

A 0

A 1

A 2

B 1

B 2

C 1

C 2

 

 

geen beheersing vd taal

beginner

halfgevorderd/
elementary

gevorderd /
intermediate

vergevorderd/
upper-intermediate

zeer vergevorderd/
advanced

(native)
proficiency

naam cursus

niveau voor onderwijs 

 

(eindjaar basisschool; begin vmbo)

(eindexamen vmbo; begin havo/vwo)

(eindexamen havo)

(eindexamen vwo)

(eindexamen atheneum)

 

Engels Conversatie A1

 

 

 

 

 

 

Engels Conversatie A2

 

 

 

 

 

 

Engels Conversatie B1

 

 

 

 

 

 

English at work

 

 

 

 

 

 

English Crash Course

 

 

 

 

 

 

Cambridge B2 First (FCE)

 

 

 

 

 

 

Cambridge C1 Advanced (CAE)

 

 

 

 

 

 

Cambridge C2 Proficiency (CPE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hanteren bij het samenstellen van de cursussen de internationale standaarden m.b.t. het taalniveau (Europees Referentie Kader).
Dit houdt in dat we bij alle aspecten van de cursus daarmee rekening houden: niet alleen is het materiaal afgestemd op het betreffende taalniveau, ook trachten we de groepen zo samen te stellen dat niveauverschillen binnen de groep zo klein mogelijk zijn. Vanzelfsprekend gebruikt ook de docent de taal zodanig dat dit door de deelnemers goed te begrijpen is (niet te gemakkelijk / niet te moeilijk).

Wat is mijn huidig taalniveau?
Het is dus belangrijk dat uw huidige taalniveau aansluit bij de cursus. Het is frustrerend als u de docent niet kunt volgen en saai als u merkt dat uw niveau te hoog ligt.

Maar hoe weet je nu of je het juiste niveau hebt voor het volgen van een bepaalde cursus? We bieden u diverse mogelijkheden aan om te bepalen wat uw huidige taalniveau is.

  1. Lees in de overzichten hieronder de beknopte beschrijving van de ERK taalniveaus, en bepaal welke omschrijving het meest op u van toepassing is.
     
  2. Vraag een adviesgesprek aan. We geven u advies over de cursus die past bij uw doelen, mogelijkheden en inschatting van uw taalniveau.
     
  3. Doe een test. Met de door ons ontwikkelde test, gebaseerd op de zgn. ''can-do statements'', kun je op een praktische en visuele manier ontdekken wat je huidige taalniveau Engels is? Doe de gratis test, en ontvang binnen 2 werkdagen de uitslag via de mail.
 

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat waaruit blijkt op welk niveau u de cursus hebt gevolgd. Voordeel is dat u bij eventuele vervolg- opleidingen weet waar u kunt instromen.

ADVIESGESPREK
Natuurlijk kunt u altijd even contact met ons opnemen als u niet helemaal zeker bent over uw niveau. We helpen u graag!

NIVEAU

OMSCHRIJVING

Taalniveau’s
ERK is de afkorting van Europees Referentiekader. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst. Het ERK onderscheidt zes niveaus: A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van de 'near native speaker' met een academisch denkniveau.

Taalvaardigheden
Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Tijdens de conversatiecursussen richten we ons natuurlijk vooral op de vaardigheid ‘’gesprekken voeren (interactie)’’ en ‘’spreken (monoloog)’’. Bij de cursus English at Work en de Cambridge examentrainingen komen alle vaardigheden aan bod.vind ons leuk op Facebook

facebook

bel met talkingENGLISH - 085-4019200

085-4019200

email met talkingENGLISH - info@talkingenglish.nl

email

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden
consumenten

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden|
zakelijke afnemers

privacy statement