est. 2009

It’s all about communication.

zwartelijn1-w1000
web

STAP budget voor cursussen Engels

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal € 1000,- dat je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling.

Voor wie is het STAP-budget?

De STAP-subsidie is voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp-ers) en werkzoekenden die zich willen ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de markt. Het STAP-budget kan ook worden ingezet voor bijscholing of omscholing. Dus vanzelfsprekend ook om je Engels op een hoger niveau te brengen.

Welke cursussen komen in aanmerking voor subsidie?

Taalcursussen dienen in het algemeen een professioneel karakter te hebben waarbij u nieuwe kennis en vaardigheden leert. Dit draagt dan bij aan de verbetering van uw positie op de arbeidsmarkt. Verder komen alleen taalcursussen vanaf het niveau B1 in aanmerking voor subsidie vanuit het STAP-budget.

deze cursus komt in aanmerking voor STAP subsidieHet meerendeel van onze cursussen en trainingen valt onder bovengenoemde omschrijving. U herkent deze cursussen aan dit icoontje.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • je bent ouder dan 18 jaar en ontvangt nog geen AOW (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).
  • je bent volksverzekerd (dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad).
  • je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-budget gekregen
  • je kunt voor de opleiding STAP-budget krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).

Wanneer kan ik STAP-budget aanvragen?

De Overheid wil voorkomen dat het 'subsidiepotje' in één keer op raakt en heeft het beschikbare budget evenredig verdeeld per jaar. Iedere twee maanden is er een nieuwe aanvraagmogelijkheid. Is het STAP-budget op? Dan wacht je tot het volgende aanvraagtijdvak weer opent.

Hoe schrijf ik in voor een cursus Engels met het STAP-budget?

Lees verder

 

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden
consumenten

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden
zakelijke afnemers

privacy statement